מתן תחבורה ציבורית

צוות פעולה לשיפור התחבורה הציבורית במתן

שאלון בנושא שיפור שירות תחבורה הציבורית למתן
אנו עורכים סקר בקרב תושבי מתן לצורך בחינה ושיפור של שירות התחבורה הציבורית באזור.
שאלון זה נועד לבחון את הרגלי הנסיעה, הצרכים, ושביעות הרצון משירות התחבורה הציבורית באזור.
הסקר ישמש ככלי נוסף ללימוד, תכנון, ושיפור מערך התחבורה הציבורית הקיים. כל הנתונים הנאספים הינם לצרכים סטטיסטיים בלבד.

הנחיות למילוי:
1. השאלון הינו אישי לגביך.
2. רצוי שכל אחד מבני הבית (נוער ומבוגרים) ימלא שאלון.

לפרטים נוספים: צוות "מתן תחבורה ציבורית" 050-5455533 | 054-4533907